Wprowadzenie

Biblia to Boża historia. Ale to także historia ludzkości, jej dokonań i czynów – dobrych i złych. Biblia to niesamowita, niezwykle ważna księga, ponieważ pokazuje nam kim jest Bóg i jakimi istotami – i w jakim celu – zostaliśmy przez Niego stworzeni. Dzięki Biblii poznajemy prawdziwą historię Bożych dzieł i plan Boga dla całego świata – na czas obecny i na przyszłość.

Ta komiksowa adaptacja Biblii ukazuje prawdziwe i rzeczywiste Słowo Boże w takiej właśnie artystycznej formie. U dołu każdej strony znajdują się odniesienia do konkretnych fragmentów Pisma Świętego, ukazanych na danej stronie, a cała opowieść, przedstawione wydarzenia i dialogi podążają ściśle za tekstem Biblii.

Ta adaptacja przedstawia wszystkie najważniejsze tematy i wątki Biblii. Historia rozpoczyna się stworzeniem wszechświata przez Boga, który powołuje wszystko do istnienia. Następnie podąża śladami potomków Adama i Ewy, starających się naprawić zerwaną relację ze Stwórcą. Bóg powołuje Abrahama i jego ród, aby stał się narodem, przez którego pośrednictwo Bóg dokona dzieła zbawienia całego świata. Historia Mojżesza ukazuje ten naród w jego wędrówce do ziemi obiecanej ich przodkom. Wtedy też Bóg objawia i nadaje narodowi wybranemu Prawo, ukazując, jak Jego lud ma żyć, aby zachować przymierze z Nim.

Bóg prowadzi swój lud do ziemi obiecanej i ustanawia królestwo Izraela. Jednak zbliża się klęska, przepowiedziana przez Mojżesza i proroków, gdy naród popada w grzech, odwracając się od żywego i prawdziwego Boga. Nieposłuszeństwo ludu i niewierni władcy doprowadzają do upadku, wygnania i niewoli babilońskiej. W końcu jednak Izraelici wracają, odbudowują świątynię i zniszczone miasta. Mijają kolejne stulecia, jedne imperia upadają, powstają nowe, aż w końcu Izraelowi i światu ukazuje się obiecany Mesjasz.

Bóg przychodzi na świat jako człowiek, żeby nas zbawić – co widzimy w narodzinach, życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Powstały ze śmierci do życia Jezus przekazuje swym Apostołom dzieło zdobywania kolejnych uczniów, a kiedy Duch Święty umacnia naśladowców Chrystusa do szerzenia Jego przesłania po całym świecie, rodzi się Kościół. Chrystus wybiera Pawła Apostoła, by zaniósł Dobrą Nowinę innym narodom. Listy św. Pawła i innych Apostołów uczą nas, jak mają żyć uczniowie Chrystusa. Apokalipsa, ostatnia księga Biblii, objawia, że ciemność, zamęt i zło grzesznego świata zostaną przerwane i pokonane przez powrót Jezusa Chrystusa w chwale, który na końcu czasów ustanowi swoje wieczne królestwo.

To niezwykła, ekscytująca historia, przedstawiona w całkowicie nowy sposób. To dzieło przemawia z mocą, ukazując potężną miłość i wierność Boga.